Tag Archives: các bước bay trên khinh khí cầu

LỊCH SỬ KHINH KHÍ CẦU VÀ BAY LƯỢN TRÊN KHÔNG TRUNG CÙNG BALLOONS OVER HUE

I. Lịch sử phát minh khinh khí cầu Anh em nhà Montgolfier gồm Joseph Montgolfier (1740-1810) và Étienne Montgolfier (1745-1799) là những nhà phát minh ra khí cầu. Hai anh em là những người con của ông chủ xưởng giấy Montgolfier tại Annonay của Pháp. Trong những ngày mùa đông giá rét, Joseph và Étienne […]